Водич за саморегулазију онлајн медија

0

Овај Водич се бави питањем медијске саморегулације у дигиталном свијету. Њиме се жели показати потреба за етичким стандардима у доба интернета, те са конкретним примјерима илустровати како саморегулацијски механизми могу заштитити слободу медија у дигиталном добу.

Водич се не фокусира на одређене земље већ на широки спектар питања која су посебно обрађена у различитим поглављима. Водич објашњава како интернет драматично оснажује цивилно друштво да позива медије на одговорност путем производње иновативних облика медијске одговорности и како интернет мијења институционализоване облике медијске саморегулације.

Написана у форми „питање-одговор“ ова публикација слиједи успјешни Водич за саморегулацију медија који је објављен 2008. године.

Публикацију можете преузети на овој адреси.

Изворmedijskapismenost.net

Share.

About Author

Магистар комуникологије, сарадник на Институту за друштвена истраживања Факултета политичких наука.

Leave A Reply