Водич за „лоше“ новинарство и „лошу“ науку

0

На сајту медијске писмености за БиХ објављена је табела са примјерима квази науке, који се могу примјењивати и у новинарству.

Извор: www.compoundchem.com

Сензационални наслови

Наслови чланака се обично осмишљавају како би примамили гледаоце да кликну на чланак и прочитају га. У најбољем случају, ови чланци превише упрошћавају налазе истраживања. А у најгорем, они их представљају сензационалистички и нетачно.

Погрешно тумачење резултата

Новински чланци понекад искривљују или погрешно тумаче, намjерно или не, налазе истраживања ради добре приче. Ако је могуће, прочитајте изворно истраживање и не ослањајте се, ради информације, на чланак који се заснива на њему.

Сукоб интереса

Многа предузећа запошљавају научнике да спроводе и објављују истраживања. Истраживање треба анализирати имајући ово на уму, иако их та чињеница нужно не обеснажује. Истраживање може, такође, да буде нетачно приказано ради личне или финансијске добити.

Корелација и узрочност

Нипошто немојте да замијените корелацију и узрочност. Корелација две варијабле не значи аутоматски да једна узокује другу. Глобално загријевање се појачало од 19-ог века, а број пирата се смањио, али одсутност пирата не узрокује глобално загријевање.

Теоријски језик

Теорије у истраживању само су– теорије. Пазите на ријечи као што су „може“, „могао је и могао би“ и слично, јер је мало вјероватно да истраживања пружају чврсте доказе за било какве закључке којима су претходили.

Премален узорак

У експериментима, што је мањи узорак, мање је повјерење у резултате добијене од тог узорка. Направљени закључци морају да се разматрају имајући ово на уму иако се у неким случајевима мали узорци не могу избјећи. Узрок сумње може да буде чињеница да је велики узорак био могућ, али је избјегнут.

Нерепрезентативни узорак

У хуманим експериментима, истраживачи бирају појединце који су репрезентативни за одређену ширу популацију. Ако се узорак разликује од популације као цјелине, онда и закључци могу да буду значајно различити.

Одсуство контролне групе

У клиничком тестирању, резултати тестирања субјеката треба да се упореде са „контролном групом“ којој се не даје средство које се тестира. Групе такође треба да буду распоређене насумице. У општим експериментима, контролни тест треба да се користи тамо где су све варијабле контролисане.

Нема тестирања „на слијепо“

Како би се спријечила пристрасност, субјекти не би требало да знају да ли су у експерименталној или контролној групи. Код дуплог тестирања „на слијепо“, чак ни истражитељи не знају у којој се групи налазе субјекти док се тестирање не заврши. Обратите пажњу – тестирање „на слијепо“ није увијек изводљиво или етичко.

Погрешни резултати

Ово се односи на бирање података у експерименту који подржавају закључак истраживања и игнорисање оних који то не чине. Уколико је закључак у некој истраживачкој тези донијет на основу одабира резултата, а не на основу свих резултата, то онда ствара заблуду.

Непоновљиви резултати

Резултати треба да буду поновљиви у независном истраживању и тестирани у односу на широк спектар услова (где је то могуће) како би обезбиједили њихову општост. Изузетне тврдње захтијевају и изузетне доказе – односно много више него само једну независну студију!

Часописи и цитати

Истраживања која се објављују у великим часописима пролазе поступак критичке ревизије, али још увек могу да садрже недостатке па их треба оцењивати имајући ово на уму. Слично томе, велики број цитата не значи увијек да је истраживање високо цијењено.

Извор: medijskapismenost.net

Извор слике: eu.fotolia.com

Share.

About Author

Магистар комуникологије, сарадник на Институту за друштвена истраживања Факултета политичких наука.

Leave A Reply