Uređivačka politika

Pravila uređivačke politike portala Medijska slika: gledišta i analize

Vrste i dužina članaka

Na sajtu se objavljuju:
1) članci i analize (stručni analitički članci i ogledi o medijskim napisima),
2) kolumne (argumentativni članci o napisima i medijskim temama; prikazi knjiga, filmova, pozorišnih predstava, skupova, sajtova, blogova i drugih sadržaja koji se bave temama iz oblasti novinarstva i komunikologije),
3) vijesti (aktuelni i relevantni sadržaji o medijima i medijskim slobodama i regulativama, odgovornom novinarstvu, ljudskim pravima, stipendijama, knjigama, rezultatima istraživanja, seminarima i stručnim i naučnim skupovima iz oblasti novinarstva i komunikologije, i sl), i
4) uvodnici i komentari (uvodnici, uputstva i stručni članci o pisanju za portal i temama iz novinarstva i komunikologije, kao i komentari uredništva o pojedinim napisima i komentarima na portalu, i sl).

Dužina analitičkih članaka je od najmanje 1000 do najviše 3000 riječi. Kolumne sadrže od 300 do 1000 riječi. Vijesti su dužine od 200 do 500 riječi. Uvodnici i komentari sadrže od 300 do 3000 riječi (stručni članci).

Izbor napisa za objavu

Članci za objavu, u bilo kojoj rubrici, moraju da ispunjavaju minimalna mjerila za pisanje pojedinih tekstova, odnosno da budu napisani u potpunosti u skladu sa uređivačkom politikom ovog portala.

Posebna mjerila za objavljivanje članaka i analiza (analitičkih članaka)

Prvi kriterij prihvatljivosti rukopisa je relevantnost medija koji je objavio vijest ili članak koji se analizira. Medij bi trebalo da je važan, značajan ili uticajan, a najbolje da ima sve navedene osobine. Važan medij ne mora nužno imati veliku publiku ili veliki tiraž. To može biti javni medij ili medij u kome ljudi najčešće čitaju oglase ili mu se okreću u vrijeme krize. Značajan medij ne mora biti i važan, ali ima relativno veliku gledanost, čitanost ili slušanost. Konačno, uticajan medij je onaj kome ljudi najviše vjeruju, tj. ima visok kredibilitet u javnosti.

Drugi kriterij prihvatljivosti je vrsta sadržaja i tema o kojoj se piše. Analiziraju se uglavnom vijesti i izvještaji, odnosno informativne emisije, listovi i portali. Kolumne, komentari, reportaže i srodni sadržaji u elektronskim medijima uglavnom ne bi trebalo da su teme analize „odgovornog novinarstva“.

Što se tiče samih tema vijesti, sadržaji koji su prihvatljivi za analizu tiču se društvenih i političkih događaja, privrednih pojava i događaja, prirodnih nesreća, kršenja zakona, činjenja zločina i rada sudova, obrazovanja, zdravstva, ekologije i drugih važnih društvenih tema. Beznačajni, trivijalni i kratki senzacionalistički napisi ne zaslužuju analizu (vijesti i priče o privatnom životu javnih ličnosti, sportske, modne, muzičke i slične vijesti, vijesti o događajima iz predstava stvarnosti ili televizijskih serija, itd). Međutim, u slučaju da se analizira fenomen savremenog „žutog“ novinarstva, ili neka takva slična tema, onda bi istraživanja i analize pomenutih napisa mogli doći u obzir.

Naredno mjerilo prihvatljivosti je vrsta i način argumentacije. Autor u analizi mora primijeniti neki nepristrasan, odnosno uporediv kriterij vrednovanja napisa (na primjer, novinarnosti i vjesnovrijednosti, propagande ili neki drugi kriterij).

Kod argumentacije svojih tvrdnji, autor analitičkog članka treba uvijek da navede jasne razloge za tvrdnje i zaključke koje iznosi i valjane dokaze ili primjere. Članci sa neobrazloženim ili nedovoljno ili nejasno obrazloženim tvrdnjama nisu prihvatljivi za objavu. U argumentaciji se koristi jezik i osnovna pravila pisanja navedeni u uređivačkoj politici projekta. Analize sa obojenim, zapaljivim i izrazito pristrasnim izrazima i stavovima ne mogu biti prihvaćeni za objavu.

Ako se autor poziva na neke izvore, njih mora navoditi po pravilima šestog izdanja Izdavačkog priručnika Američkog udruženja za psihologiju (APA).

Autori u analizi ne bi trebalo da polemišu s autorom analiziranog teksta o samoj temi vijesti ili napisa, nego bi trebalo da se usredsrede na analizu opravdanosti objavljivanja i način predstavljanja nekog događaja ili pojave. Takođe nije svrsishodno da se u analizi analizira i preispituje autor analiziranog članka, medij ili izdavač.

Osnovna pravila pisanja

Pisati svojim riječima. Koristiti sažete sintagme. Pisati jasnim i jednostavnim rečenicama. Koristiti opisni i argumentativni stil, bez metafora i drugih stilskih figura, kao i nepoznatih i dvosmislenih riječi i izraza. Opisni izraz isključuje obojene, pogrdne i zapaljive riječi i izraze, etikete, stereotipe i klišee. Ne koristiti strane riječi i izraze. Uvijek navoditi izvore i dozvole za korištenje. Uvijek tražiti i arhivirati dozvolu za korištenje fotografija i drugih tuđih izvora koji se prenose u cjelosti.

Pravopis, gramatika i stil

Svi članci na portalu moraju biti gramatični, pravilno napisani i stilski u duhu našeg jezika.

Uređivanje sadržaja i portala

Napisi koji se objavljuju moraju biti na srpskom, hrvatskom, bosanskom (srpsko-hrvatskom) ili engleskom jeziku. Autori mogu predati samo izvorne tekstove koji nisu nigdje dotad objavljivani i prihvataju da ih nakon objave, bez pismene dozvole izdavača, ne mogu slati za objavu ili objavljivati na drugim mjestima.

Svaki napis sadrži ime i prezime autora napisa.

Naslovi kolumni i članaka uvijek moraju biti drugačiji od naslova analiziranog sadržaja.

Za svaki sadržaj koji se analizira uvijek treba navesti njegov puni naslov, izvor (medij) tačan datum i, kod elektronskih medija, vrijeme objave.

Za sve napise treba slikati „predmet analize“, odnosno dio analiziranog članka ili emisije i koristiti to kao vlastitu sliku (uz navođenje izvora, tj. predmeta fotografije). Drugim riječima, slika na početku svakog napisa (članak, kolumna, komentar, vijest) predstavlja isječak analiziranog teksta ili emisije i služi kao ilustracija predmeta analize. Kod analize radio-sadržaja može se staviti isječak sa sajta radio-stanice ili neka odgovarajuća ilustracija.

Kada se analiziraju štampani tekstovi, te tekstove treba skenirati, postaviti u pdf-u na sajt i, kada se dobije dozvola, u napisu staviti vezu (link) na pdf. Alternativno, ako postoji elektronska verzija, treba je pomenuti u analizi, te, umjesto linka na pdf, staviti link na elektronsku verziju.

Kada se analiziraju članci sa internetskih portala, za izvor analizirane materije treba staviti link na članak na portalu. Pored toga, treba i sačuvati za arhivu sve internetske stranice na kojima se nalaze tekstovi koji su analizirani.

Kada se analiziraju televizijski programi, emisiju treba sačuvati za arhivu, a u članku staviti link na sajt TV-stanice, na YouTube ili na sajt treće strane na kom se emisija nalazi. Bez dozvole TV-kuće nije dozvoljeno stavljati link na arhiviranu emisiju na sajtu Medijske slike.

Uz svoj analitički članak ili kolumnu, autor je dužan da dostavi sliku dijela analiziranog članka ili emisije, kao i skenirani tekst štampanog sadržaja, aktivan link internetskog sadržaja ili emisije, odnosno emisiju u formatu MP4 ili MP3.

Kod uređivanja napisa na sajtu Medijska slika, svi napisi u pojedinim rubrikama se uređuju jednoobrazno. Uvijek se koristi ista vrsta naslova, podnaslova, fontova, izvora i potpisa za fotografije i druge tuđe sadržaje. Izvor i eventualnu dozvolu za objavu fotografije treba pisati na samoj slici iznad ili ispod same slike (kad se pritisne na sliku dobije se veća slika sa tim podacima).

Objava komentara

Komentatori se moraju registrovati sa tačnim ličnim podacima. Komentari na pojedine tekstove moraju da ispunjavaju opšta načela pristojnosti, uljudnosti i relevantnosti, u skladu sa ovom uređivačkom politikom. Komentari koji nisu pisani na temu članka na koji se odnose, tj. koji nisu relevantni, kao i oni koji sadrže govor mržnje, klevetu, prijetnje, psovke i druge nepristojne izraze neće biti objavljeni.

Pravila korištenja i privatnosti

Zabranjeno je kopiranje, snimanje, preštampavanje i korištenje dizajna i sadržaja ovog sajta bez pismene dozvole izdavača.

Medijska slika poštuje privatnost i ne objavljuje i ne dijeli lične podatke o posjetiocima sajta, ali posjetioci sajt koriste na vlastitu odgovornost. Samim korištenjem sajta posjetioci prihvataju da Medijska slika ne snosi bilo kakvu zakonsku odgovornost za posljedice takvog korištenja.

Napisi sa portala medijskaslika.org ne smiju se objavljivati na drugim mjestima bez pismene dozvole izdavača. Za citiranje napisa na portalu ili pozivanje na napise može se koristiti veza (link) na taj napis.

Stavovi i mišljenja izneseni u analizama, člancima, kolumnama i drugim napisima na ovom sajtu su stavovi i mišljenja njihovih autora, a ne istraživača na projektu Medijska slika Republike Srpske, Instituta za društvena istraživanja, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci ili uredništva Medijske slike.

Uredništvo