Učenje na daljinu: Internetski kursevi iz oblasti komunikologije

0

Na web sajtu Coursera nalazi se na stotine onlajn kurseva iz raličitih oblasti, a za vas izdvajamo tri kursa koji pripadaju oblasti novinarstva i komunikologije. Svi kursevi su besplatni, ali se za zvanični sertifikat mora uplatiti određena količina novca.

Uvod u komunikologiju je onlajn kurs Univerziteta iz Amsterdama, traje približno 30 radnih sati (za pregledanje materijala i izradu zadataka), a predavač je Rutger Graf (doktor komunikoloških nauka). Kurs se sastoji od četiri osnovna dijela: istorijat komunikologije kao nauke, tehnički pristupi komunikologiji, kulturni i društveni pristupi komunikologiji i završni ispit.

Internet, istorijat i sigurnost je onlajn kurs Univerziteta iz Mičigena, traje 11 sedmica (40 radnih sati), a autor i predavač je Čarls Severans (predavač u informatičkoj školi Univerziteta). Kurs sadrži detaljna objašnjenja o tehničkim protokolima i istorijatu interneta, što može biti korisno u izučavanju novih medija. Neke od tema koje se izučavaju su: počeci interneta, svjetska mreža, mašine za pretraživanje, linkovi i internetski protokoli. Završni ispit je u posljednjoj sedmici kursa.

Osnove javnog govorništva je kurs Univerziteta iz Vašingtona, traje 20 radnih sati, a predavač je Met Mek Geriti (predavač na odjelu za komunikologiju). Glavni cilj ovog kursa je objašnjavanje razlika između pisane i govorne komunikacije, kao i opisivanje nekih od glavnih tehnika govorništva koje mogu biti korisne studentima. Kurs je podijeljen u dvije osnovne cjeline: pripremanje i održavanje informativnog govora, te pripremanje i održavanje ubjeđivačkog govora. Ovaj kurs je interesantan za oblast komunikologije zbog primijenjenih tehnika komuniciranja.

Napomena: Kursevi se mogu koristiti na dva načina – prvi način je da se prate rokovi zadataka i glavnog ispita (ukoliko je cilj sticanje zvaničnog sertifikata); drugi način podrazumijeva informativno slušanje (bez izvršavanja zadataka, već pregled materijala po svom sopstvenom tempu).

Izvor slike: coursera.org

Share.

About Author

Magistar komunikologije, saradnik na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka.

Leave A Reply