Poziv za učešće na naučnom skupu „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“

0

Naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“

Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 18. septembra 2015. godine

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizuje naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“.
Skup će se održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 18. septembra 2015. godine, od 9 do 17 sati.
Ovaj naučni skup završni je dio projekta „Medijska slika Republike Srpske“ koji se izvodio u periodu od aprila 2014. do septembra 2015. godine. Tematski okvir ovog projekta je demokratska uloga medija u Republici Srpskoj, odnosno mediji u službi građana u svjetlu odgovornog novinarstva.
Svoje istraživačke radove na naučnom skupu predstaviće Mladen Bubonjić, Nikolina Dušanić, Darija Filipović Ostojić, Biljana Kovačević, Anđela Kuprešanin Vukelić, Dragana Rašević, Bojana Miodragović, Aleksandar Popadić, Nemanja Umićević i Aleksandar Bogdanić.
Na skupu će biti prezentovan i naučni zbornik „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“ i zaključen projekat u okviru koga su vršene analize i istraživanja o odgovornom novinarstvu u Republici Srpskoj.

Tema naučnog skupa

Tema skupa je odgovornost i profesionalnost medija u Republici Srpskoj i podrazumijeva različita istraživanja medijskog diskursa utemeljena na najširim odrednicama „odgovornog“ i „neodgovornog“ novinarstva. Unutar tih odrednica, istraživačke podteme su: politički odnosi s javnošću, propaganda, vjesnovrijednost i objektivnost novinarskog diskursa, pluralizam medijskih sadržaja, medijska regulativa, te uloga novih medija i društvenih mreža u društvenom komuniciranju.

Učešće na skupu

Učesnici na ovom skupu su istraživači-izlagači, slušaoci i diskutanti (članovi akademske zajednice, novinari, medijski analitičari). Za učešće na skupu nema kotizacije, ali je potrebno da se prijavite za učešće slanjem poruke na naucniskup@medijskaslika.org. Prijave se mogu poslati do petka, 4. septembra 2015. godine.

O projektu Medijska slika Republike Srpske

Sam projekat „Medijska slika Republike Srpske“ se sastojao iz tri dijela koja su činila jednu tematsku cjelinu: stručno-analitičkog, primijenjeno-istraživačkog i naučno-istraživačkog. Stručno-analitički segment podrazumijevao je analize novinarskih sadržaja u dnevnim listovima i vodećim emisijama u našim elektronskim medijima na osnovu kriterija odgovornog novinarstva. Sve ove analize su objavljene na veb-sajtu projekta medijskaslika.org. Primijenjenja istraživanja vršena su na temu čitanosti, gledanosti i slušanosti štampanih i elektronskih medija i programa, kao i stavova građana o medijskim i drugim društvenim i kulturnim pitanjima, a pojedini njihovi rezultati korišteni su u naučno-istraživačke svrhe, budući da su sva ispitivanja javnog mnjenja vršena u skladu sa najvišim naučno-istraživačkim kriterijima i principima. Najvažniji rezultati istraživanja objavljeni su na sajtu medijskaslika.org. Naučno-istraživački segment podrazumijeva naučna istraživanja i studije – kvalitativna i kvantitativna – o medijima i javnom komuniciranju u RS na teme poput vjesnovrijednosti, odgovornog novinarstva, uređivačkih politika, medijske etike, uloge medija u savremenom društvu Republike Srpske i sl. Upravo ova istraživanja biće predstavljena na naučnom skupu „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“ i publikovana u zborniku koji će, takođe, biti promovisan na skupu. Istraživački radovi, odnosno zbornik, biće objavljeni u elektronskom obliku na sajtu medijskaslika.org.

Pozivamo članove akademske zajednice koji se bave javnim komuniciranjem i medijima, kao i novinare i druge medijske stručnjake i analitičare da uzmu učešća na ovom naučnom skupu.

Prof. dr Aleksandar Bogdanić
Rukovodilac projekta

Share.

About Author

Leave A Reply