Poziv novinarima na prijavu radova za Novinarsku nagradu USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH

0

Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini  poziva novinare da se prijave na nagradni konkurs za najbolju novinarsku priču na temu kreiranja javne politike u oblasti vaninstitucionalnog udomiteljstva djece i odraslih bez adekvatnog roditeljskog i porodičnog staranja.

Nagrade Projekta dodjeljuju se za najbolje radove objavljene u periodu od 15. decembra 2013. do 30. aprila 2014. godine. Autore za nagradu Projekta  mogu predlagati medijske kuće ili agencije, urednici svih medija ili sami novinari autori.

Žiri čine predstavnici Udruženja „Familija“ iz Tuzle, Vijeća za štampu u BiH, Udruženja BH novinari, Centra za razvoj medija i analize (CRMA) i projekta SGIP.

Prijedlozi se šalju poštom na adresu USAID, (H. Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo) najkasnije do 15. maja/svibnja 2014. godine, uz priložene fotokopije objavljenih tekstova, ili CD/DVD sa objavljenim izvještajima, kao i elektronski na adresu info@sunybih.org sa naznakom „Za novinarsku nagradu“.

Share.

About Author

Leave A Reply