Održan naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“

0

U petak, 18. septembra 2015. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održan je naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“. Svoje radove o odgovornom novinarstvu predstavili su Mladen Bubonjić, Jelena Ćurguz, Anđela Kuprešanin Vukelić, Dragana Rašević, Bojana Miodragović, Aleksandar Popadić, Nemanja Umićević i Aleksandar Bogdanić.

Na skupu je promovisan i zbornik radova koji sadrži izvještaje o istraživanjima koja su izvedena u okviru naučno-istraživačkog segmenta projekta Medijska slika Republike Srpske.

U plenarnom dijelu skupa, učesnike je pozdravila prof. dr Vesna Đurić, rukovodilac studijskog programa Novinarstvo i komunikologija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Koordinator projekta Borislav Vukojević predstavio je rezultate stručno-analitičkog dijela rada na projektu koji su objavljeni na portalu „Medijska slika – gledišta i analize“, a prof. dr Aleksandar Bogdanić, rukovodilac projekta, govorio je o rezultatima rada na sve tri grupe aktivnosti koje su se odvijale na ovom projektu.

U toku skupa se vodila rasprava o rezultatima predstavljenih istraživanja, a izlagači i ostali učesnici na skupu su, između ostalog, zaključili da se u Republici Srpskoj nedovoljno poštuju principi odgovornog novinarstva, bilo da se radi o prevelikom broju agencijskih vijesti, političkoj promociji ili senzacionalizmu.

Ovaj naučni skup bio je završni dio projekta Medijska slika Republike Srpske. Projekat se izvodio na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od aprila 2014. do septembra 2015. godine. Okvirna tema projekta bila je demokratska uloga medija u Republici Srpskoj u svjetlu odgovornog novinarstva. Projekat se sastojao iz tri grupe specifičnih istraživanja i analiza koja su činila jednu tematsku cjelinu: stručno-analitičke, primijenjeno-istraživačke i naučno-istraživačke. Naučno-istraživački segment projekta podrazumijevao je naučna istraživanja medija i javnog komuniciranja u RS. Okvirna tema naučnih istraživanja koja su saopštena na skupu bila je odgovornost i profesionalnost u medijima u Republici Srpskoj, a istraživačke podteme kretale su se od analize sadržaja medijskog diskursa u određenom društvenom trenutku do uloge novih medija, medijske regulative i agencijskog novinarstva u svjetlu odgovornog novinarstva.

Share.

About Author

Magistar komunikologije, saradnik na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka.

Leave A Reply