O nama

Ovaj sajt se više ne ažurira ali je dostupan na internetu kao resurs za studije i istraživanja iz oblasti medijskog diskursa i novinarstva.

Medijska slika: gledišta i analize je internetski portal koji je nastao kao dio projekta iz oblasti odgovornog novinarstva pod nazivom Medijska slika Republike Srpske. Projekat se izvodio na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od aprila 2014. do septembra 2015. godine. Na ovom portalu objavljivane su stručne analize sadržaja u medijima, uz pomoć odabranih kriterijuma za evaluaciju medijskih napisa.

Osnovni ciljevi ovog portala bili su opisivanje i ukazivanje na najvažnije osobine medijskih sadržaja i novinarstva u Republici Srpskoj i regionu, podsticanje i unapređenje odgovornog novinarstva i, na posredan način, ukazivanje na moguće načine poboljšanja medijske slike i uređivačkih politika u našim medijima. Analize tekstova u štampi, emisija u elektronskim medijima i napisa sa internetskih portala zasnivale su se, između ostalog, na stručno-teorijskim modelima medijske profesionalnosti, kao što su test novinarnosti, tzv. test„SMELL“, tehnike za razotkrivanje propagande, kao i na drugim pristupima.

Zadatak napisa na ovom portalu nije bio puka kritika sadržaja u medijima, a posebno ne autora tih sadržaja, nego jedno analitičko viđenje i sagledavanje naše „medijske slike“ iz stručnog i naučnog ugla. Stručne analize i ogledi objavljivani su u rubrici Članci i analize, a lični osvrti i stavovi u rubrici Kolumne. U rubrici Vijesti objavljivani su sadržaji o medijskim slobodama, odgovornom novinarstvu, ljudskim pravima, stipendijama, seminarima i sl.

Stavovi i mišljenja izneseni u analizama, člancima i kolumnama na ovom sajtu su stavovi i mišljenja njihovih autora, a ne rukovodioca i istraživača na projektu Medijska slika Republike Srpske, Instituta, Fakulteta ili uredništva ovog portala.

Posljednje ažuriranje: 21. septembra 2015. godine