Naučni skup – Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu

0

U petak, 18. septembra 2015. godine,  na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održaće se naučni skup „Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu“.  Skup će se održati u svečanoj sali Fakulteta u periodu od 9 do 17 sati.

Naučni skup Medijska slika Republike Srpske: istraživanja o odgovornom novinarstvu završni je dio projekta Medijska slika Republike Srpske. Projekat se izvodio se na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u perodu od aprila 2014. do septembra 2015. godine. Okvirna tema projekta bila je demokratska uloga medija u Republici Srpskoj u svjetlu odgovornog novinarstva.

Projekat se sastojao iz tri grupe specifičnih istraživanja i analiza koja su činila jednu tematsku cjelinu: stručno-analitičke, primijenjeno-istraživačke i naučno-istraživačke.

Naučno-istraživački segment projekta podrazumijevao je naučna istraživanja medija i javnog komuniciranja u RS.

Okvirna tema istraživanja koja će biti saopštena na ovom skupu je odgovornost i profesionalnost u medijima u Republici Srpskoj i podrazumijeva istraživanja medijskih sadržaja utemeljena na najširim odrednicama „odgovornog“ i „neodgovornog“ novinarstva. Unutar tih odrednica, istraživačke podteme se kreću od analize sadržaja medijskog diskursa u određenom društvenom trenutku do uloge novih medija, medijske regulative i agencijskog novinarstva u svjetlu odgovornog novinarstva.

Svoje istraživačke radove na ovom skupu predstaviće Mladen Bubonjić, Jelena Ćurguz, Nikolina Dušanić, Darija Filipović Ostojić, Biljana Kovačević, Anđela Kuprešanin Vukelić, Dragana Rašević, Bojana Miodragović, Aleksandar Popadić, Nemanja Umićević i Aleksandar Bogdanić.

Na Skupu će biti promovisan i zbornik „Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu.“ U ovom zborniku štampani su svi radovi koji se predstavljaju na Skupu.

Program skupa: pdf.

Share.

About Author

Leave A Reply