Izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini

0

Organizacija Medijske inicijative u saradnji sa Fondacijom Mediacentar objavila je istraživački izvještaj o radnim uslovima novinara u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini: Novinari u procjepu devastiranih medija i pravne nesigurnosti“, autora Radenka Udovičića.

Izvještaj ukazuje na potrebu da se određene procedure vezane za radna prava jasnije definišu, prije svega one vezane za otkazne i disciplinske postupke. Istaknuta je potreba da se unaprijede kapaciteti inspekcijskih i pravosudnih organa kad je u pitanju procesuiranje povreda radnih prava. Osim toga, u izvještaju je ukazano na potrebu za jačanjem sindikalnog organizovanja i djelovanja udruženja novinara, ne samo u smislu unaprijeđenja njihovog djelovanja, već i u smislu promocije njihovih aktivnosti među novinarima.

Politički i ekonomski pritisci na novinare i medije prepoznati su kao najveći problem kada je riječ o radnim uslovima novinara. Istaknuto je da se novinari suočavaju sa različitim povredama radnih prava, uključujući propuste u zasnivanju zakonom propisanog radnog odnosa, pravo na plate, doprinose, dužinu radnog vremena, te otkazne i disciplinske postupke u kojima se ne poštuju propisane procedure.

Kompletan izvještaj dostupan je na BHS i engleskom jeziku.

Izvor: media.ba

Izvor slike: eu.fotolia.com

Share.

About Author

Magistar komunikologije, saradnik na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka.

Leave A Reply