Istraživanje o medijima: većina građana Banjaluke televiziju gleda tri ili više sati dnevno

0

U okviru projekta „Medijska slika Republike Srpske“, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sproveo je naučno empirijsko istraživanje o medijima na području Grada Banjaluke. Istraživanje je urađeno na uzorku od 494 slučajno odabranih punoljetnih građana i građanki, u periodu od 10. do 12. jula 2015. godine. U istraživanju je korišten višefazni skupni slučajni uzorak, u koji je bilo uključeno 29 gradskih i prigradskih mjesnih zajednica na teritoriji Grada Banjaluke. Granica greške na ovom uzorku iznosi +/- 4%.

Prema rezultatima ovog istraživanja, najveći broj građana na televiziji gleda informativne sadržaje (36,23%), a potom dramske (18,65%), sportske (17,41%) i društveno-političke, ekonomske i obrazovne (11,94%).

Najveći broj građana tokom radne sedmice provodi ispred televizora četiri sata ili više – njih 32,37%. Samo jedan sat dnevno televiziju gleda 19,64%, dva sata 27,53%, a tri sata 20,45% ispitanih građana. Drugim riječima, tokom radne sedmice 80,35% građana gleda televiziju najmanje 2 sata dnevno. Vikendom građani televiziju gledaju još više. Jedan sat dnevno tokom vikenda televiziju gleda 14,78% građana. Svi ostali ispitani građani vikendom gledaju televiziju dva ili više sati, od kojih više od polovine televiziju gledaju četiri ili više sati dnevno (40,49% od ukupnog broja ispitanih građana).

Centralnu informativnu emisiju na televiziji građani Banjaluke najviše gledaju u 19.30 (41%) ili u 19.00 sati (33,20%). U 19.30 sati, drugi dnevnik RTRS gleda 41,70%, a drugi dnevnik BNTV gleda 24,09%.

Na internetu većina građana provede dva ili više sati dnevno (45%), dok internet uopšte ne koristi 33,60%, a sat vremena dnevno ga koristi 21,40% građana.

Rezultati ovog istraživanja koriste se u naučno-istraživačkom segmentu projekta „Medijska slika Republike Srpske“.

Share.

About Author

Leave A Reply