Impresum

Osnivač i izdavač

 Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

idi@fpnbl.org

Rukovodilac Instituta

Doc. dr Vesna Šućur-Janjetović

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksandar Bogdanić

Urednik portala

Borislav Vukojević

Saradnici na projektu Medijska slika Republike Srpske

Nataša Jović

Bojana Miodragović

Napomena

Ovaj sajt se više ne ažurira ali je dostupan na internetu kao resurs za studije i istraživanja iz oblasti medijskog diskursa i novinarstva.  Posljednje ažuriranje: 21. septembar 2015. godine.