Dnevna uporedna analiza: Kako izgleda dnevni red tri javna emitera?

0

U programskoj šemi svake medijske kuće, među emisijama, najvažniju ulogu igra centralna informativna emisija. Može se reći da ona predstavlja okosnicu povjerenja gledalaca u određenu medijsku kuću, s obzirom da se na osnovu (najčešće) 30 minuta trajanja te emisije dnevno, utvrđuje dnevni red o bitnim društvenim, političkim, ekonomskim i drugim pitanjima koja se, po pravilu, odnose na zemlju, region i svijet. Ove emisije takođe predstavljaju centralnu tačku programske šeme javnih servisa. U Bosni i Hercegovini postoje javni servisi entiteta, te javni servis na državnom nivou, usljed specifičnog državnog uređenja.

U ovoj analizi ćemo se baviti agendom događaja centralnih informativnih emisija na tri javna servisa, na dan 29.10.2014. godine. Kako Bosna i Hercegovina zauzima relativno mali geografski prostor, te imajući u vidu institucionalnu i interesnu povezanost događaja, analiziraćemo da li se o većini događaja koji su obilježili dan izvještava u sve tri ove emisije. Takođe, s obzirom na različitu publiku, analiziraćemo pristup izvještavanju o istim događajima u BiH, odnosno entitetima Republika Srpske i Federacije BiH. U analizi ćemo koristiti dijelove testa novinarnisti i SMELL test.

U informativnoj emisiji Radio televizije Republike Srpske, pod nazivom Dnevnik 2, zabilježen je najveći broj priloga – 17.

Prvi prilog se odnosi na izborne pobjednike, kako naziva ova medijska kuća političke partije SNSD i HDZ, te na sastanak njihovih lidera koji su pregovarali o formiranju vlasti. Kako je ovo važna tema u postizbornom periodu, očekivano je da mediji pomno prate sve izmjene i najave u pogledu izbornog epiloga. Prilog je obilježilo izvještavanje o izjavama ovih lidera, te o komentarima vezanim za treću, uslovno rečeno – pobjedničku stranku, a to je SDA, za koju je navedeno da nije poznato da li će učestvovati u formiranju vlasti.

Nakon ovog priloga, uslijedilo je izvještavanje od 18 sekundi o čestitci potpredsjednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović upućenoj reizabranom predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku. Iako formalnog karaktera, ova čestitka je, po mišljenju medija, zaslužila prostor u centralnoj informativnoj emisiji.

Treći prilog je takođe vezan za proces izbora u BiH, a odnosi se na podatak o isteku roka za podnošenje žalbi CIK-u, te izvještavanje o prethodno podnesenim žalbama na brojanje glasova, kao i informacija o odluci CIK-a da se ponovi brojanje za 5 biračkih mjesta. Prilog je nastavljen drugom pričom koja se odnosi na sve žalbe koje trenutno iznose politički subjekti u Republici Srpskoj, te na bitna neslaganja koja postoje između rezultata brojanja tih subjekata i CIK-a, ali i između rezultata samih subjekata. Uravnoteženost u prilogu je ispoštovana, činjenicom da je medij jednako zastupio i izjave samih podnosilaca žalbi, kao i nadležnih iz CIK-a.

Kao još jedan od formalnih sastanaka i, možemo reći, rezultata svakodnevnih obaveza, prikazan je i prilog o posjeti stranih zvaničnika srpskom članu Predsjedništva BiH, Nebojši Radmanoviću. Poslušavši navode iznesene u toku posjete, koji su u velikoj mjeri floskularni i bez posebne vjesnovrijednosti, ne uočava se potreba za smještanjem takvog priloga u agendu najvažnijih događaja koji su obilježili dan.

Prilog od 1:30 minuta koji je uslijedio odnosi se na negativnu ocjenu Predsjedništva BiH na izvještaj predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH o utrošku sredstava za obnovu poplavljenih domaćinstava. U prilogu je izneseno samo to da je Predsjedništvo naložilo da se uradi detaljniji izvještaj, ne navodeći šta je tu sporno, tako da informacija, iznesena u prilogu na takav način nema naročitu vjesnovrijednost.

Prilog koji je zauzeo centralno mjesto u informativnoj emisiji RTRS-a, u trajanju od 3 minuta, odnosi se na projekat autoputa Banja Luka – Split, koji je predstavljen u Banjaluci. U prilogu se prenose detalji o dužini planiranog autoputa, vrijednosti i trajanju projekta, te se sa uočljivo pozitivnim tonom izvještava o ovom projektu. Takođe, kao izvođač radova se pominje i prikazuje jedna kineska kompanija, ali nema njihove izjave koja potvrđuje bilo kakvu izvjesnost saradnje. Imajući u vidu kako se za javne radove raspisuje tender putem kojeg se bira najpovoljniji izvođač radova, u ovoj fazi (predstavljanje projekta), neozbiljno je i prerano govoriti o izvođačima, međutim RTRS to predstavlja kao sasvim izvjesno. Takođe, među posjetiocima predstavljanja projekta se od hrvatskih predstavnika, za koje je realizacija projekta značajna koliko i srpskim predstavnicima, pojavljuje samo konzul Hrvatske u BiH, što govori o tome da je cijeli projekat ideja o kojoj će se tek raspravljati.

Tema od većeg značaja za građane Republike Srpske je svakako uvoz medicinskog otpada od strane jedne derventske firme, iz Republike Hrvatske, o čemu se govori o sljedećem prilogu koji traje 2:50 minuta. U prilogu se izvještava o reagovanju inspekcijskih organa, te o povratu otpada u Hrvatsku. Potkrijepljivanje priloga izjavama inspekcijskih službenika, kao i direktora firme koji nudi opravdanje za grešku, upotpunjuje izvještavanje i daje mu vjesnovrijednost u smislu da obezbjeđuje značajanu informaciju za zabrinuti i uznemireni dio gledalaca iz ugroženog područja. I sljedeći prilog govori o odlaganju kožarskog otpada, samo na drugom području u Republici, te u prilogu obezbjeđuje izjave svih uključenih strana, zajedno sa načelnikom CJB Istočno Sarajevo koji govori o elementima potencijalnog krivičnog djela u događaju, čime nagovještava nastavak priče. U svim dosadašnjim prilozima su ispoštovani elementi blizine (s obzirom da se radi o događajima iz Republike Srpske i od značaja za stanovništvo šireg područja), zatim elementi provjerenosti i provjerljivosti (što se ogleda u izjavama relevantnih lica), kao i blagovremenosti (iz razloga što se radi o događajima koji su se desili u skorijem  periodu, kao i o najnovijim reakcijama na iste).

Pored vijesti iz regiona i svijeta, te još dva priloga informativne prirode i od  značaja za pojedine društvene grupe, u Dnevniku 2 RTRS-a objavljen je i prilog koji je sporne uravnoteženosti. U prilogu se navodi da je Fond PIO RS u jednom vremenskom periodu pretrpio štetu  od 887 miliona KM iz razloga što je isplaćivao penzije korisnicima nastanjenim u Federaciji BiH. Naime, ovakva kvalifikacija i negativan ton u izvještavanju doprinose netrpeljivosti kod građana, usljed nepotpunog izvještavanja i nepravilnog tumačenja. Ukoliko je Fond PIO RS isplaćivao penzije po osnovu zakonskih odredbi koje su u tom periodu bile na snazi, onda se radi o redovnom poslovanju, odnosno redovnom izvršavanju obaveza tog Fonda. Činjenica da je izmjenom Zakona o PIO došlo do promjene nadležnosti u isplati penzija, mijenjaju se obaveze Fondova PIO RS i FBiH, dok nadležnost u isplaćivanju zarađenih naknada nije problem stanovništva koji nastanjuje jedan ili drugi entitet, već zakonodavstva tih entiteta, koji su dužni da to uređuju. Medij ne govori o zakonima, niti konsultuje relevatno lice da protumači posljedice koje su uslijedile, već kratko, nedorečeno i neuravnoteženo govori o velikim brojakama budžetskih sredstava.

Informativna emisija Federalne televizije – Dnevnik 2 se dnevnim redom razlikuje od informativne emisije RTRS-a, iz razloga što ovaj javni servis pokriva područje Federacije BiH, te je očekivano da prenosi informacije od značaja za ovaj dio BiH. Međutim, postoji nekoliko vijesti koje su zajedničke ovim javnim servisima, te možemo u uporednom analizom sagledati na koji način pristupaju ove medijske kuće istim informacijama. U analiziranoj emisiji od 29.10.2014. godine, od 13 priloga, tri su teme koje se poklapaju sa temama iz Republike Srpske.

Dok emisija RTRS-a počinje vijestima vezanim za izbore i postizborne pregovore, Dnevnik FTV-a započinje temom iz rubrike Društvo. Prvi prilog govori o zatvaranju rudnika mrkog uglja Kamengrad u Sanskom Mostu, što će prouzrokovati prekid radnog odnosa za 29 radnika. Radi se o događaju sa ozbiljnim posljedicama, tako da je elemenat vjesnovrijednosti svakako prisutan. Izjave relevantnih lica su otkrile šta je povod zatvaranja i potvrdile da se ne radi o spekulacijama. Slična tematika se nastavlja u sljedećem prilogu, koji je opet iz rubrike Društvo.

Naredna dva priloga se odnose na kritiku upravnih i pravosudnih organa, jer medij iznosi stav o neetičnom i nelogičnom postupanju u slučaju vraćanja na posao funkcionera protiv kojih se vodi krivični postupak i kojima je tek ukinut pritvor. Izjava premijera Federacije BiH koja se odnosi na to da sud nije izdao naredbu zabrane obavljanja funkcije, potvrđuje da se ne radi o kršenju naredbi suda, ali medij nimalo ne umanjuje činjenicu da je to iznenađujuće i, po njihovoj ocjeni, neprofesionalno. Jednak kriticizam se zadržava i u sljedećem prilogu, u kojem medij iznosi primjedbe na račun nepovoljnog legalnog i privrednog ambijenta za investicije, te sve potkrepljuje adekvatnim materijalima.

Centralno mjesto u analizi ovog Dnevnika zauzima prilog koji traje tri minute. Medij se bavi pitanjem preduzeća DITA iz Tuzle, te činjenicom da radnici ovog preduzeća ne znaju kakva će biti njegova sudbina, a samim tim ni njihova sudbina. Sastanak koji su imali sa Vladom Tuzlanskog kantona, na kojem su premijer i drugi članovi Vlade uputili radnike na Tužilaštvo, kojeg su naznačili kao krivca za postojeće stanje, medij je okarakterisao kao klasičan primjer pritiska politike na rad pravosuđa. Takođe, na tvrdnje koje su iznijeli u Vladi, medij odgovara tako što kaže da je isključivi krivac Vlada koja pokušava nezakonito preuzeti DITU i uložiti novac u projekt koji nije ekonomski opravdan. Za ovakve tvrdnje, mediju je neophodan relevantan izvor na kojeg bi se pozivali, jer tvrdnja da je nešto ekonomski neisplativo u ovom slučaju je proizvoljan i neuravnotežen navod samog medija.

Vijest iz Brčko distrikta, koja se blizinom događaja tiče FBiH koliko i Republike Srpske, svojom temom je bliska stanovništvu cijele BiH. Radi se o tužbi povodom traženja mita radi zapošljavanja u Vladinom odjelu za obrazovanje. Izjave sukobljenih strana potkrijepile su ozbiljnost i provjerenost vijesti, a najavljen je sudski epilog. Pitanje mita, problem je cijelokupog BH društva, označenog kao visokokoruptivnog u svim izvještajima domaćih i međunarodnih agencija i institicija koje se tim pitanjima bave.

Naredne tri teme u Dnevniku FTV-a su zajedničke sa temama iz Dnevnika RTRS-a.

Dok je izborna tematika zastupljena u jednom prilogu koji se ogleda samo u pružanju informacije o broju žalbi koje su upućene Centralnoj izbornoj komisiji, te o njihovom ishodu, RTRS je posvetio znatno veći dio informativne emisije izbornoj tematici i postizbornim koalicijama. Nepotpun izvještaj predsjednika Savjeta ministara o raspodjeli sredstava na područjima pogođenim poplavama, obrađen je na isti način na koji i ista vijest u Dnevniku RTRS-a.

Međutim, vijest o predstavljanju projekta izgradnje autoputa Banja Luka – Split, u Dnevniku FTV-a je predstavljena uz dosta rezervisan, čak i negativan ton, za razliku od te vijesti na RTRS-u. Dok je javni servis Republike Srpske predstavio pozitivne strane eventualne uspješne izgradnje ovog autoputa, FTV je odmah na početku postavio pitanje neophodnosti ovog infrastrukturnog poduhvata, te da li je to još jedan način da se skrene pažnja sa privrednih problema, kako kaže ovaj medij. Konsultovani sagovornik je potpisan kao ekonomski analitičar, te njegovim izjavama i ocjenama projekta kao notorne gluposti smišljene kako bi se tajkuni namirili, se pridodaje nastojanju da se vijest prikaže kao apsurd. Ovo lice je odgovorno za svoje izjave, te se odgovornost za njih dijelom može pripisati mediju, posebno u dijelu u kojem on ne argumentuje svoju izjavu o neopravdanosti projekta stručnim gledištem, već ogorčenim tonom ukazuje na tajkunizaciju. Kada je riječ o kineskim izvođačima radova, medij je odgovorno pristupio u ovom dijelu, navodeći da se oni nisu izjasnili kao izvođači, niti je o tome bilo razgovora, ali da pored ostalih evropskih i regionalnih ponuđača imaju dobre šanse.

Vijesti iz regiona i svijeta kao redovna rubrika su zauzele blizu 6 minuta, a potom je uslijedila vijest o studentskom 15-minutnom skupu upozorenja u Zenici, koji su digli glas tvrdeći da se krši Statut Univerziteta. Vijest su prokomentarisali rektor i predstavnici studenata, te je na objektivan način predstavljena informacija o legitimnom načinu borbe studenata, dok se medij nije stavljao na stranu niti studenata niti Univerziteta.

Na javnom servisu Bosne i Hercegovine – BHRT, informativna emisija je sačinjena od 13 priloga, od kojih je jedan prilog na temu koja je zastupljena na sva tri javna servisa (žalbe CIK-u na izborni rezultat, te odluka o ponovnom brojanju za nekoliko biračkih mjesta). Jedan prilog je zajednički za BHRT i RTRS (koji se odnosi na zahtjev koji je SDS podnio CIK-u za ponovno brojanje glasova za predsjednika RS, ponavljanje izbora u Prijedoru i vještačenje nevažećih glasova), a takođe jednu zajedničku temu obrađuju BHRT i FTV (studentski protesti u Zenici).

BHRT započinje emisiju viješću da BiH preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope u maju 2015, te govori o potencijalnim egzistirajućim preprekama do toga, ali nudi i drugi ugao koji govori o tome da u ovom momentu ništa ne predstavlja prepreku do zauzimanja tog mjesta. Kao javni servis Bosne i Hercegovine, ovo izvještavanje ima vjesnovrijednost sa aspekta međunarodnih odnosa.

U naredna tri priloga preovladava izborna tematika. Prvu temu je obradio i RTRS i nju smo već pomenuli, dok druga tema ujedno najavljuje intervju sa reizabranim bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem koji će biti prikazan nakon Dnevnika, a ujedno se izdvajaju njegove percepcije budućeg koaliranja i pretenzije da BiH vode u naredne četiri godine, partije iz narodnjačkog bloka. U trećem prilogu se govori o najavljenom sastanku između hrvatskog i srpskog člana Predsjedništva, međutim, ističe se da nemaju informacija da li je do sastanka došlo, zbog čega se postavlja pitanje i opravdanosti takve vijesti u agendi informativnog programa javnog servisa.

Kritički ton medija se nastavlja i u naredna dva priloga koja govore o budžetima entiteta i njihovoj održivosti. U prvom prilogu je medij samoinicijativno iznio tvrdnju da je stabilnost javnih finansija RS na klimavim nogama, te da je ugrožena redovnost plata budžetskim korisnicima. Medij svoju tvrdnju temelji na činjenici da je u posljednjih nekoliko mjeseci, neposredno pred period isplata plata javnom sektoru, dolazilo do kreditnih zaduženja Vlade RS, te da to implicira da su ta sredstva namijenjena redovnim isplatama. Tvrdnja nije nemoguća, ali činjenica da nije bilo sagovornika iz Vlade da to potvrdi ili opovrgne, nije bilo dokumenata koja bi omogućila uvid u bilo šta od navedenog, niti je bilo nekog priloga koji bi dao snagu informacije bilo čemu iznesenom, može se konstatovati da je u pitanju logička greška ne slijedi (non sequitirs). Ova greška se ogleda u tome da iz činjenice da se Vlada kreditno zadužila, ne proističe nužno da su ta sredstva upotrijebljena u svrhu redovnih budžetskih plaćanja, ili da će to ugroziti stabilnost isplata u narednom periodu. Drugi prilog se odnosi na vijest o tome da je Vlada FBiH uputila nacrt Budžeta na razmatranje Skupštini, u okviru svojih redovnih obaveza. S druge strane, pozitivnom tonu vijesti o radu Vlade FBiH analitičari daju drugi ugao, ističući da se kroz izvještaj ne vidi ono najvažnije, a to je gdje je novac budžetskih obveznika usmjeren, tj. gdje se troši. Iz tog razloga se ocjenjuju i ovaj i prethodni prilog kao kritički nastrojeni, ali potpunost i uravnoteženost se različito ocjenjuje.

U Dnevniku, lokalne i vijesti sa nivoa BiH su zastupljene u prilozima socijalne tematike, te se primjećuje tendencija u prilozima koji su vezani za entitetski nivo da postoji visok stepen kritikovanja i negativnog tona. Primjer imamo u prilogu koji traje 2:41 minut, gdje radnici uništenih preduzeća u Tuzlanskom kantonu traže ostavku premijera, koji je navodno tu ostavku ponudio i ona je od strane njegovih ministara odbijena. Tvrdnje medija o simulaciji i fingiranoj ostavci se potkrepljuju analitičarskim izjavama koje kažu kako je taj potez očigledna predstava, te objašnjavaju da se ostavka podnosi Skupštini, a ne ministrima.

Kao i kod Federalne televizije, prilog koji se odnosi na studentske proteste u Zenici, nalazi se na samom kraju informativne emisije, uključuje sve strane i njihove izjave, tako da se može ocijeniti kao potpun i uravnotežen. Kada je riječ o njegovom smještanju na agendu događaja tog dana, pozicija na kraju emisije ne govori o posvećivanju velike pažnje ovoj temi, naspram tema koje imaju veze sa radom javnih institucija i temama koje se tiču opštih izbora u BiH.

Sagledavajući na kraju sve tri emisije javnih emitera u BiH, može se uvidjeti da ove medijske kuće daju prioritet različitim temama. S obzirom na isti format u kojem se prave ovakve emisije, očekivano je da se na relativno malom području koje zauzima Bosna i Hercegovina, poklapaju teme koje su dominantne tog dana. Analiza pokazuje to da se u okviru istih rubrika izvještava o sličnim temama, ali o različitim događajima, tj. o  događajima koji se odvijaju na entitetu javnog emitera. S druge strane, kada su u pitanju teme iz oblasti politika, a trenutno i izbori, teme se poklapaju i emiteri podjednako daju značaj ovim pričama. Takođe, simptomatično je i to da se temama vezanim za drugi entitet, bez obzira na rubriku, daje ton koji je povoljniji po entitet javnog emitera, te da se objektivnost narušava u takvim prilozima, kroz jednostran prikaz.

Kao servis u službi građana, javne emitere, više od drugih, privatnih medijskih kuća, odgovornost prema građanima koji su njihovi pretplatnici obavezuje da odgovorno novinarstvo stave ispred svih drugih interesa. Možda je pred njima, usljed zavisnosti od sredstava vladajućih strukutra, teži izazov, ali agenda koju milionskom auditorijumu postavljaju svakog dana i kojom postavljaju dnevni red događaja toj istoj publici, mora biti zaštićena od svakog oblika manipulacije. Odgovor na pitanja: da li mediji kreiraju događaje ili su samo odraz društva kakvo jeste, još je predmet mnogih rasprava. Javni emiteri će možda da odigraju najvažniju ulogu u odgovaranju na to pitanje i od njih može zavisiti da li će novinarsku profesiju podići na pijedastal etičnosti, savjesnosti i profesionalizma ili će je baciti u blato manipulativnog prostora i jeftinih sitnih interesa.

Izvor slike: BHRT, isječak

Share.

About Author

Bojana Miodragović, diplomirala 2014. godine na master studijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa zvanjem master sociolog, diplomirala 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sa zvanjem profesor sociologije. Saradnik na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Leave A Reply